TEDAVİ:

Baş ve boyun bölgesinde veya başka iç organlarda baş gösteren anjioödemler acil tıbbi durumlardır ve derhal tedavi edilmeleri gerekmektedir. Larenks ödemlerinde geniş bir yoğun tıbbi bakım endikasyonu konmalıdır, yerine göre bir intübasyon ve hatta bir konyotomi gerekli olabilir. Cilt anjioödemleri, eğer ağrılı, fonksiyonları olumsuz etkileyici ve ilerleyici ise, tedavi edilmelidir. C1-INH eksikliği sonucunda meydana gelen akut anjioödem tedavisi için uygun olan ilaçlar şunlardır:

1) C1-INH konsantresi (Berinert P):

Doz: Erişkinlerde ve çocuklarda kg vücut ağırlığı başına günde 20 ünite.
Uygulama: Her 500 ünitelik birimi birlikte verilen 10 ml çözücüde dikkatlice çözün ve yavaşça i.v. enjekte edin.

Berinert P’nin hazırlanmasına dair talimatlar

Berinert® P preparatı iki bileşenden oluşur: protein konsantresini içeren bir şişe (500 Ü insan C1-esteraz inhibitörü) ile çözücüyü içeren bir şişe (10 ml enjeksiyonluk su). Ayrıca, enjeksiyon çözeltisinin hazırlanması ve Berinert® P’nin intravenöz uygulanması için gereken diğer tıbbi ürünler de ambalaja konulmuştur. Preparatın muhafaza edildiği sıcaklık 25°C’yi aşmamalıdır.
Eğer preparat buzdolabında muhafaza ediliyorsa, ilaç hazırlanmadan önce her iki bileşen oda sıcaklığına getirilmelidir. Enjeksiyon çözeltisinin hazırlanması, ekte verilen iğnesiz Mix2VialTM filtreli transfer setleri aracılığıyla yapılır (kullanım bilgilerini dikkate alınız). Çözücü, ürün şişesine aktarıldıktan sonra protein hızla çözünür. Köpürmeye meydan vermemek için ürün şişesini çalkalamayınız! Protein çözeltisinin berrak ila donuk arası bir görünümde olması ve gözle görülür parçacık içermemesi gerekmektedir. Uygulamanın ardından atık malzemeler usulüne uygun bir şekilde giderilmelidir.


veya

2) Icatibant (Firazyr)

Doz: Kullanıma hazır enjektör olarak 3 ml çözelti içerisinde 30 mg Icatibant
Uygulama: s.c. enjekte edin.

Antihistaminikler, kortikosteroidler, danazol veya traneksamik asit, akut bir atak esnasında etkili olmaz ya da yeterli etki göstermez.